FURS

  1. Sprememba dokumenta.
  2. Sprememba dokumenta.
  3. V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje 20 vrst dohodkov poleg že objavljenih 18 vrst dohodkov.
  4. Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
  5. Julij 2022, ruski rubelj.
  6. Sprememba dokumenta.
  7. #eDavki
  8. V samo eni minuti lahko stanje bona prevrite prek mobilne aplikacije eDavki, čakalni čas v klicnem centru Finančne uprave RS pa je zaradi navala klicev močno podaljšan.
  9. Sprememba dokumenta.
  10. Sprememba dokumenta.