FURS

  1. Nov dokument.
  2. Sprememba dokumenta.
  3. Z namenom zmanjšanja administrativne obremenitve tako za upravičence kot za davčni organ vas seznanjamo, da upravičencem, ki bodo predložili zahtevke za vračilo trošarine za komercialni prevoz, za davčna obdobja od 1. avgusta dalje, ne bo ugodeno, kljub temu, da so dejansko porabili pogonsko gorivo za komercialni prevoz, saj bo znesek za vračilo znašal 0 evrov dokler ne bo z uredbo določen znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki bo višji od 330 evrov za 1000 litrov.
  4. Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi kompleta treh izdelkov sestavljenega iz pletenega oblačila brez rokavov (t. i. tekaški telovnik), ki pokriva zgornji del telesa in sega do pasu ter dveh mehkih bidonov z ravnim dnom, vsak s prostornino 500 m (Izvedbena uredba Komisije 2022/933).
  5. Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi Sojina moka, pridobljena iz sojinih zrn s solventno ekstrakcijo (Izvedbena uredba Komisije 2022/1103).
  6. Sprememba dokumenta.
  7. Če se zoper zavezanca vodi postopek osebnega stečaja, se vračilo preveč plačanega davka izvede na fiduciarni denarni račun stečajnega upravitelja.
  8. #eDavki
  9. V Uradnem listu RS, št. 104/2022 z dne 1. 8. 2022 je objavljena Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljevanju: Uredba). Začetek veljavnosti Uredbe je 2. 8. 2022.
  10. #eDavki #KIDO