FURS

  1. Pogoji za postopek 42/63 so opredeljeni v 1. in 2. odstavku 50. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1, pogoji za izkazovanje DDV od uvoza v obračunu DDV pri uvozu pa v 6. in 7. odstavku 77. člena ZDDV-1. Predpisani pogoji morajo biti izpolnjeni tako v trenutku vložitve carinske deklaracije, kot ob prepustitvi blaga, tudi če do prepustitve blaga pride kasneje.
  2. Sprememba dokumenta.
  3. V skladu z devetim odstavkom 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC).
  4. Obveščamo vas, da je dne 1. 7. 2024 začel veljati Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo na eni strani in Republiko Kenijo, članico Vzhodnoafriške skupnosti, na drugi strani.
  5. #eDavki
  6. Novo navodilo.
  7. Vrhovno sodišče je v sodbi VSRS št. X Ips 38/2023 z dne 22. 5. 2024, ki se nanaša na dopuščeno revizijsko vprašanje glede davčnega (ne) priznavanja odhodkov iz naslova rezervacij za tožbe pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, pritrdilo stališču Finančne uprave.
  8. Podajamo nekaj nasvetov in informacij, ki lahko omogočijo hitrejšo odmero davka na motorna vozila (DMV).
  9. #ETROD #eDavki #G2G #MiniBlagajna
  10. #eDavki