Izvozno okno

Aktualne novice
 1. Izpostavljenost bisfenolu A v prehrani predstavlja zdravstveno tveganje
 2. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je objavil rezultate ciljnega javnega razpisa
 3. Fiskalni svet Republike Srbije je pripravil Å¡tudijo o javnih investicijah
 4. Vrednost sektorja se bo po napovedih v obdobju 2020-2025 povečala za 100 %
 5. Pravila bi se morala učinkovito uporabljati od 27. septembra 2026.
 6. Obstoječe obvezne univerzalne poštne storitve finančno niso več vzdržne
 7. India - Slovenia Science, Innovation, Technology, and Economic (SITE) Network
 8. Obiski inovativnih podjetij, raziskovalnih institucij in tehnoloških parkov ter srečanja z ameriškimi podjetji
 9. Rebuild Ukraine: Construction and Energy
 10. Cilj EU je konstruktivno sodelovati z Alžirijo, da bi odpravili omejitve izvoza.
 11. SECW združuje ključne zainteresirane strani v energetskem in podnebnem sektorju
 12. EU bo julija uvedla dodatne, 38,1 % carine na EV, izdelana na Kitajskem
 13. Najvišjo gospodarsko rast bodo beležila gospodarstva v Južni Evropi
 14. Kitajska omejitev uvoza svinjine iz EU bi najbolj prizadela Å panijo
 15. Slavnostno srečanje bo priložnost za počastitev skupne zgodovine, kulture in gospodarskega sodelovanja