Distribucijo blaga zagotovimo, da so naročnikovi proizvodi vsakodnevno oziroma intervalno odpremljeni in dostavljeni v zahtevani količini in kakovosti, ob pravem času, nepoškodovani ter z optimalnimi stroški pravemu kupcu oziroma prodajnemu mestu vašega ali drugega podjetja.

Naše storitve in njihova distribucija vključujejo standarden čas dostave naslednji delovni dan. Zagotovimo vam tudi potrdilo o dostavi. Ponujamo vam še povratno logistiko: izvajamo vračila blaga vam ali tretji osebi. 

Prevoze blaga vršimo delno z lastnimi kapacitetami, delno s pogodbenimi partnerji. Distribucijo in organizacijo blaga izvajamo tako iz lastnih, kot iz odpremnih skladišč naših partnerjev.  

Organiziramo prevoze manjših pošiljk, paketov ter večjih pošiljk, zabojnikov, palet in drugega blaga s kombiniranimi vozili ali tovornjaki.

Ker je pri organizaciji distribucije zelo pomembna hitrost, zanesljivost in pretok informacij, smo stalno v stiku z vsemi, ki so udeleženi pri distribuciji.

V distribucijo je poleg prevozov vključeno tudi skladiščenje ter ravnanje z izdelki v povezavi s prevoznimi storitvami: komisioniranje, obdelava naročil, sestavljanje artiklov, zlaganje, etiketiranje, štetje, sortiranje, kompletiranje, sledljivost s črtno kodo, pripravo in pošiljanje dokumentacije, razkladanje in nakladanje ter prevzem in izdajo blaga, sprejemanje vrnjenega blaga v skladišče ter ostale storitve, ki jih želi naročnik.