V kolikor potrebujete organizacijo železniškega transporta, lahko za vas organiziramo tudi železniški prevoz;

  - Delni nakladi in dokladi

 - Frigo (hladilnik)

 - Zbirniki

 - ADR (nevarno blago)

 - Prevozi kontejnerjev