Tovor je na prevozu po kopnem, vodi ali zraku izpostavljen vrsti nevarnostim. Šteje se, da je tovor na prevozu od trenutka, ko se začne nakladanje na prevozno sredstvo v odpremnem kraju, do trenutka, ko se razloži s prevoznega sredstva v namembnem kraju.

S kargo zavarovanjem - zavarovanjem tovora so krite škode in izgube, ki so zaradi zunanjih, bodočih in nepričakovanih rizikov, nastale na tovoru med prevozom.

V takih danih trenutkih uredimo za stranke zavarovanje tovora.