Za stranke izvedemo in nudimo storitve na področju raznih carinskih postopkov;

 - carinsko svetovanje

 - carinski pregled blaga (pregled ustreznosti blaga)

 - izdelava potrebne veterinarske, sanitarne,zdravstvene vloge in fizične preglede blaga

 - v posrednem in neposrednem zastopanju pri carinskih postopkih (postopek 40, postopek 42);

 - izvajanje carinskih postopkov (uvoz, izvoz, tranzit)

 - poslovanje z Luko Koper, izdelava vhodne in izhodne dokumentacije